כרטיס הרב קו

מהו הרב קו

כרטיס הרב קו
 
כרטיס "חכם" המאפשר נסיעות אצל כלל מפעילי התחבורה הציבורית בישראל.
הכרטיס מאפשר לבצע נסיעות משולבות בין אמצעי התחבורה השונים.
הכרטיס ניתן לטעינה חוזרת.

הסבר על סוגי כרטיסי הרב קו
 
לתשומת ליבכם החל מ1/1/2017 ניתן לתקף בנסיעת המשך מאוטובוסים בעבור מספר נוסעים בכרטיס רב קו אחד!
 
קיימים שלושה סוגי כרטיסים:
 
רב קו אישי
 הנפקה ראשונית חינם.
כרטיס הכולל את הפרטים האישיים של בעליו – שם, תעודת זהות, תמונה וזכאות להנחות (במידה וקיימת)
ניתן להנפיק עליו את כל הזכאויות האישיות הקיימות ובכללזהאזרחותיקנוערנכיםזכאיביטוח לאומיסטודנט וכדומה.
וניתן לטעון את כל הסדרי הנסיעה הרלוונטים לפרופיל הזכאות של הנוסע כולל הסדר נסיעה חופשי חודשי.
במקרה של אבדן או גניבה - ניתן לקבל החזר עבור יתרת הנסיעות שנותרה בכרטיס
 
רב קו אנונימי
 
כרטיס חכם ללא פרטים מזהים.
מונפק כנגד תשלום חד פעמי (5 ש"ח)
מאפשר טעינת כרטיסיות בלבד (20% הנחה ברכישת כרטיסייה של 10 או 20 נסיעות) 
לא ניתן לקבל באמצעותו הנחות לזכאים.
לא ניתן להטעין עליו חוזה מסוג חופשי חודשי
במקרה של אבדן או גניבה – לא ניתן לקבל החזר עבור יתרת נסיעות שנותרה בכרטיס

רב קו חצי אנונימי (החל מ- 1.3.16)
הנפקה ראשונה בעלות של 5 ש"ח 
כרטיס הכולל את הפרטים  של בעליו – שם מלא ותמונה.
ניתן להנפיק עליו את כל הזכאויות האישיות הקיימות ובכללזה, אזרחותיקנוער, נכים, זכאיביטוח לאומי, סטודנט וכדומה.
וניתן לטעון את כל הסדרי הנסיעה הרלוונטים לפרופיל הזכאות של הנוסע כולל הסדר נסיעה חופשי חודשי.
הנפקת כרטיס רב קו חצי אנונימי תבוצע רק לאחר בקשה מפורשת של הנוסע וחתימתו על מסמך המיידע אותו כי לא יבוצע שיחזור / החזר / זיכוי בגין הסדרי הנסיעה הטעונים בכרטיס. ככל שהכרטיס יאבד מכל סיבה שהיא. אולם, אם יש תקלה בכרטיס 
וניתן לשחזר את הסדרי הנסיעה הטעונים בו ללא צורךבגישה למאגרי מידע  ניתן יהיהלשחזרם במצב דברים זה.
כדי לרכוש כרטיס חדש יהיה על הנוסע להוכיח מחדש את זכאויותיו האישיות, באופן דומה לזה שנעשה בעת הנפקתה כרטיס שניזוק או שאבד. בנוסף, יצהיר הנוסע שאין ברשותו כרטיס רב קו חצי אנונימי נוסף.
תוקף הפרופיל לנוסע הזכאי להנחות, יהיה בהתאם לתוקף פרופיל הזכאות אך לא יותר משנתיים ממועד הנפקת הכרטיס.
1.      נוסעים המעוניינים להסב כרטיס פרסונאלי הקיים ברשותם לכרטיס חצי אנונימי, יהיו רשאים לעשות זאת ללא תשלום נוסף
 
"קטין (עד גיל  18) המבקש להנפיק כרטיס רב קו פרסונאלי או כרטיס חצי אנונימי להגיע בליווי הורה או אפוטרופוס".