מועד החיוב

מועד החיוב

<strong>לקוח נכבד !</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>בהתאם לקבוע בסעיף 46ב1(א) לפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש) תשל&quot;ב, 1972, </strong><br /> <strong>לא שילמת את החיוב המוגדל שהוטל עליך במועד שנקבע לכך בדין,</strong><br /> <strong>ולכן נחסמה עבורך אפשרות התשלום באתר האינטרנט. </strong><br /> <strong>החיוב המוגדל הועבר לטיפול למחלקת אכיפה וגבייה. ניתן ליצור קשר עם המחלקה:</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>בטלפון</strong><strong>3686* או 072-2564333</strong><br /> <strong>בימים א&#39;-ה&#39; בין השעות 16:00 - 09:00</strong><br /> &nbsp;