מידע לנוסע

התראה על תום פרופיל בכרטיס הרב קו

מכשיר התיקוף ברכבת הקלה מתריע על כרטיסי רב קו שהפרופיל בהם עומד לפוג.
ההתראה באה לידי ביטוי כך שבעת תיקוף הכרטיס נדלקת הנורה הכתומה (האמצעית) במכשיר התיקוף ומוצגת הודעה בדבר תום תוקף הפרופיל.
ההתראה מוצגת במהלך חודש ימים לפני המועד בו פג תוקף הפרופיל.

לתשומת לבכם, כל עוד הפרופיל בתוקף ניתן להמשיך לעשות שימוש בחוזים הקשורים לאותה זכאות המוטענים על הכרטיס. לעומת זאת, עם תום תוקף הפרופיל לא ניתן יותר לעשות שימוש בחוזים אלה.
לשם הדוגמא:
סטודנט לשנה"ל תשע"ד פרופיל הסטודנט שלו מסתיים ביום 15.10.14.החל מיום 15.9.14, ובמהלך החודש שלאחר מכן, כאשר יתקף את כרטיסו, יתקבל חיווי באמצעות הנורה הכתומה והודעה "תיקוף תקין; פרופיל עומד לפוג".

החל מיום 15.10.14, ככל שקיימות עדיין נסיעות בכרטיסיות סטודנט על גבי הרב קו שלו, אלה לא יכובדו, ובמכשיר התיקוף תדלק הנורה האדומה (המודיעה על תיקוף לא תקין) ותופיע הודעה "תוקף הפרופיל פג".
במצב זה, ככל שקיימת אפשרות להאריך את תוקף הפרופיל, יש לפנות לגורם אצלו הונפק כרטיס הרב קו.

לצורך קבלת זיכוי על יתרת נסיעות לא מנוצלת בכרטיסיות יש לפנות למפעיל אצלו הן נרכשו.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי ומוקדי השרות של סיטיפס.