כרטיס הרב קו

לציבור הסטודנטים

בתקופה הקרובה אמורה להתחיל שנת לימודים אקדמאית חדשה.
סטודנטים שמבקשים להנפיק כרטיס רב קו עם פרופיל סטודנט או לעדכן את הפרופיל בכרטיס הרב קו האישי שלהם לפרופיל סטודנט או להאריך את תוקף פרופיל הסטודנט שלהם וזכאים לכך, מתבקשים להקדים ולעשות זאת.
לצורך פעולה זו עליכם להביא:
 
סטודנטים חדשיםשנה א') יציגו תעודה מזהה תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ז ואישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ז. 

סטודנטים שנה ב'  ומעלה  יציגו תעודה מזהה  תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ז או לשנת הלימודים התשע"ו  ואישור לימודים תקף לשנ ת הלימודים התשע"ז

לתשומת לבכם
  • עדכון פרופיל סטודנט יתבצע אצל מפעיל התחבורה אשר אצלו הונפק כרטיס הרב קו
  • טעינת חוזים תקופתיים סטודנטיאליים (סמסטריאלי ושנתי) התקפים גם לרכבת הקלה, מבוצעת במרכזי השירות של חברות האוטובוסים – אגד, סופרבוס וקווים (בהתאם למרחב הרלבנטי) - בלבד.
  • בהתאם, גם הגדרת פרופיל "סטודנט מורחב" אפשרית רק אצל החברות הנ"ל.

 
כמו-כן, בהתאם להנחיות משרד התחבורה נוסע אשר פג תוקף פרופיל הנוסע שלו לא יכול לעשות שימוש בחוזי נסיעה שנרכשו בהנחה בהתאם לאותו פרופיל.
לפיכך, סטודנטים שלא האריכו את תוקף פרופיל הסטודנט שלהם לא יכולים לעשות שימוש בכרטיסיות מהמועד בו הסתיים תוקף פרופיל ההנחה ואילך.
סטודנטים אלה, אשר רכשו את חוזה הנסיעה בסיטיפס, מוזמנים לפנות למרכז השירות של החברה לצורך קבלת החזר בגין הנסיעות שלא מומשו.
מכשיר התיקוף מתריע חודש לפני סיום הפרופיל, כאשר יתבצע תיקוף ברכבת, יתקבל חיווי באמצעות הנורה הכתומה והודעה "תיקוף תקין; פרופיל עומד לפוג".
ככל שקיימות עדיין נסיעות בכרטיסיות סטודנט על גבי הרב קו שלו, אלה לא יכובדו, ובמכשיר התיקוף תדלק הנורה האדומה (המודיעה על תיקוף לא תקין) ותופיע הודעה "תוקף הפרופיל פג".
במצב זה, ככל שקיימת אפשרות להאריך את תוקף הפרופיל, יש לפנות לגורם אצלו הונפק כרטיס הרב קו.