צרו קשר

חיוב מוגדל

 

נסיעה ללא אמצעי תשלום תקף מהווה עבירה על החוק!
להזכירכם: מיד עם הכניסה לרכבת יש לתקף את כרטיס הנסיעה שברשותכם.
לצורך אכיפת התשלום סיטיפס מפעילה מערך פיקוח ואכיפה נרחב הכולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

נוסע שימצא ללא כרטיס נסיעה בתוקף או שלא תיקף כרטיס בכניסתו לרכבת יידרש לשלם חיוב מוגדל, הכולל פיצוי כספי בסך 180 ₪ ובתוספת מחירו המלא של כרטיס הנסיעה, כפי הקבוע בחוק.

היכן ניתן לשלם את החיוב המוגדל  ?

1. במרכז השירות של סיטיפס 
2.  באתר האינטרנט (תשלום באשראי)
3. מוקד טלפוני (תשלום באשראי)  *3686 \ 
 0722564333


שעות פעילות המוקד הטלפוני:
ימים א' – ה' : 19:00 – 7:00
ימי ו' וערבי חג: 13:00 – 7:00

צאת השבת / חג : כשעה לאחר צאת השבת/חג ועד השעה 23:00
שעות פעילות מרכז השירות:
ימים א'-ה' 17:00 - 09:00
ימי ו' וערבי חג: 13:00 - 09:00


אי תשלום החיוב המוגדל במועד הנקוב יגרור חיוב בהפרשי ריבית ונקיטת אמצעי הוצאה לפועל, ככל שיידרש. 

הגשת השגה על דרישת תשלום חיוב מוגדל:


בהתאם לקבוע בפקודת מסילות הברזל ( נוסח חדש ) תשל"ב, 1972 סעיף 46ב1(א)  -
ניתן להגיש השגה בתוך 30 יום  מיום קבלת הדרישה לתשלום

 
את ההשגה יש להגיש באחת מהדרכים הבאות:

  • במסירה אישית במרכז השרות בבנין כלל רחוב יפו   97 בקומת הכניסה.
  • סיטיפס בע"מ - הרכבת הקלה בי-ם דרך ענתות , דיפו מרכז הרכבת הקלה , ת. ד 44263 ירושלים 9144101
  • במילוי הטופס כאן
לקוח יקר לתשומת לבך,


סיטיפס בע"מ רשאית ע"פי פקודת מסילות הברזל ותקנותיה, לנקוט בתהליכי הוצאה לפועל לגביית החיוב המוגדל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
ככל ההחיוב המוגדל לא שולם במועד הקבוע לכך לפי הדין.
הליכי ההוצל"פ כוללים בין היתר:
עיקול חשבון בנק, עיקול במשרד הרישוי, עיקול כספים המוחזקים ע"י צד ג' (כגון ביטוח לאומי, חברות ביטוח וכיו"ב)
ניתן לקבל פרטים נוספים  או להסדיר את את החוב המצוי בטיפול המחלקה ב:


  מרכז שירות הלקוחות סיטיפס ביפו 97 בחזית בניין כלל מול תחנת "הדוידקה". (אשראי + מזומן)

או בטלפון, *3686 או 0722564555 (אשראי בלבד)

לא שולם החיוב המוגדל בתוך 30 ימים כאמור או לא הוגשה השגה, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד למועד תשלומו בפועל. הוגשו השגה, ערר או ערעור ולאחריהם אין אפשרות עוד להגיש ערר או ערעור על החיוב המוגדל,
ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כאמור מן המועד שנמסרה בו לחייב החלטה בהשגה, בערר או בפסק הדין של בית המשפט בערעור לפי העניין.