כרטיסים ומחירים

הנחות לזכאים

למידע נוסף בנושא תעריפים ותדירויות, ניתן ללחוץ כאן
למידע בנושא בטיחות ברכבת וסביבתה אנא לחץ כאןקבלת הנחות ברכישת כרטיסים לרכבת הקלה מתאפשרת רק באמצעות כרטיס רב קו אישי שהונפק עם "פרופיל" ההנחה המתאים

להלן רשימת בעלי הזכאויות והקריטריונים הנדרשים:

אזרח ותיק
תושב/ת ישראל אשר מלאו לו 65 שנים ;לאישה- 60 שנים.
קבלת הנחות ברכישת כרטיסים לרכבת הקלה מתאפשרת רק באמצעות כרטיס רב קו אישי שהונפק עם "פרופיל" ההנחה המתאים.
לצורך קבלת פרופילי הנחות בכרטיסי רב קו שהונפקו בסיטיפס, על הנוסע להגיע למרכז השירות עם המסמכים המתאימים
תעודת זהות, אישורי ביטוח לאומי וכיוצא באלה

נוער
בני נוער שטרם מלאו להם 18 או הלומדים בכיתה י"ב עד סוף שנת הלימודים (31.8).

זכאי ביטוח לאומי / *נכה / *נכה צה"ל *נכה פעולות איבה 
בעלי תעודת זכאות שנתן להם המפקח על התעבורה (יש להביא את התעודה לצורך הנפקת הכרטיס המתאים). זכאות לרכישת 15 נסיעות בסכום של 59 ש"ח.

עיוור
בעלי תעודת עיוור של משרד הרווחה לרבות כלב נחיה הנלווה אליו.
למען הסר ספק, עיוורים יכולים לבחור בין שימוש ברב קו או הצגת תעודת עיוור.

מלווה לעיוור.
50% הנחה למלווה של עיוור בנסיעה בודדת.
כרטיס חד פעמי מנייר המשמש לנסיעה בודדת ללא אפשרות למעבר בין רכבות או אוטובוסים.
הכרטיס תקף ליום הרכישה בלבד.
*הכרטיס ניתן לשימוש רק עבור מלווה נוסע עיוור ברכבת הקלה

סטודנט 
הלומד/ת במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה(יש להצטייד בכרטיס סטודנט ואישור לימודים תקף לצורך הנפקת הכרטיס המתאים).

 
סטודנט מורחב
סטודנט שרכש כרטיס סמסטריאלי או שנתי.

חיילים
חיילים בשירות סדיר (חובה וקבע)

לובשי מדים- בהצגת תעודת חוגר בתוקף

לוחמים - בהצגת תעודת לוחם או אישור נסיעה ללא מדים ותעודת חוגר בתוקף .


למען הסר ספק חיילים כאמור לא נדרשים  להחזיק בכרטיס רב קו ואינם נדרשים לבצע תיקוף.

חיילי מילואים
זכאים לנסיעה ללא תשלום בימי הגיוס/השחרור משירות המילואים באמצעות המרת השובר שקיבלו מצה"ל בכרטיס נסיעה לרכבת הקלה. את ההמרה יש לבצע לפני היום הרלבנטי (גיוס / שחרור) , במרכז השירות של סיטיפס.


של"ת (חייל בשירות ללא תשלום), חניך במכינה קדם צבאית, חניך במכינה קדם צבאית חצי שנתית, מתנדב/ת בשירות לאומי, מתנד/ת בשנת שירות.
החל מ- 1.12.15, זכאים ברכבת לפטור מלא מדמי הנסיעה, בהצגת תעודה מתאימה.
יש לגשת לחברה בו הונפק הרב קו ולשנות לפרופיל המתאים, לאחר מכן ייטען חוזה נסיעה חינם ע"ג הרב קו.
נוסעים שלא הנפיקו הרב קו מעולם, יכולים לגשת למפעילי התחבורה השונים ולהנפיק רב קו ראשוני בחינם ובהתאם לקבל חוזה לנסיעה בחינם.
למען הסר ספק, של"ת, חניכים במכינה, מתנדבים בשירות לאומי / שנת שירות מחוייבים לתקף את כרטיס הרב קו עם החוזה הייעודי בכל כניסה לרכבת.

 
שוטרים
שוטרים ואזרחים עובדי משטרה פטורים מתשלום ברכבת הקלה ובלבד שהם מחזיקים תעודת שוטר/ אזרח עובד משטרה בתוקף.
שוטרים כאמור לא נדרשים להחזיק בכרטיס רב קו ואינם נדרשים לבצע תיקוף.

חברי כנסת
חברי כנסת וח"כים לשעבר זכאים לנסיעה ללא תשלום ברכבת הקלה וזאת בכפוף לתיקוף כרטיס הרב קו שברשותם כשעליו חוזה פטור ייעודי.
להטענת החוזה הייעודי לח״כים ולח״כים לשעבר יש לגשת לחברה בו הונפק כרטיס הרב קו ולהציג תעודת ח״כ /לשעבר.

ערך צבור
נוסעי הרכבת הקלה שימו לב!
החל מ- 1.1.2017 תוכלו ליהנות מ"ערך צבור"- 

הסדר הנסיעות הארצי, גם בנסיעות ברכבת הקלה.
הסדר הנסיעה "ערך צבור" ישמש גם בנסיעות שהחלו באוטובוס והמשיכו ברכבת הקלה וגם בנסיעות המתחילות ברכבת הקלה.