בטיחות

בטיחות

כללי בטיחות בדרכים ברכבת הקלה
על מנת ליהנות מחווית נסיעה נעימה ובטוחה ברכבת הקלה, יש להקפיד על כללי הבטיחות הבאים: 

הולכי רגל בסביבת הרכבת הקלה:
בקרבת המסילות – עצור, הבט והקשב – שים לב לתנועת הרכבות
בשני הכיוונים!!

הקשב היטב לרחשי הרכבת ,פעמון / צופר ההתראה, לאורך תוואי המסילות ובתחנות.

חציית פסי רכבת:
שימו לב !  במעבר מרציף אחד לשני יש לחצות רק במעברי החצייה המסומנים תוך שימת לב לתנועת הרכבות.
המנע מריצה או מכניסה פתאומית לכיוון המסילות בקרבת רכבת מתקרבת
שים לב שמרחק הבלימה של הרכבת הוא ארוך יותר בהשוואה לכלי רכב אחרים.

אסור בתכלית האיסור לחצות בין  שני קרונות הרכבת.

הסח דעת בסביבת הרכבת הקלה:
שימוש בטלפון נייד ובנגני מוזיקה מסיח את הדעת, הימנעו משימוש בהם בתחנות הרכבת הקלה ובהליכה בקרבת המסילות.

התנהגות בסביבת הרכבת הקלה:
אין לעמוד על המסילות, ואין לנוע עליהן באמצעות אופניים, קורקינט, או כל כלי רכב אחר.
בתחנה - יש לעמוד מאחורי קו הבטיחות הלבן ולא להתקרב לפני שהרכבת עוצרת עצירה מוחלטת.

נוסעי הרכבת:
אין להישען/לדחוף או להחזיק בכוח את דלתות הרכבת, אין לעבור בדלתות במהלך סגירתן – סכנת היתפסות!!

בעת הכנסת עגלות ילדים או נכים לרכבת - נא להשתמש בדלתות הכפולות בלבד.

אסור להפריע  או להסיח את דעתו של הנהג.

בשעת חרום בלבד - הפעל את לחצן קריאת החרום בתחנה או ברכבת!!

בהיכנסך לרכבת אחוז תמיד במוטות או רצועות האחיזה  בכדי למנוע נפילה בזמן תנועת הרכבת.

שימוש בכלי תחבורה בקרבת המסילה:

אין להחנות כלי תחבורה על המסילות.
אין  לחסום צמתים לאורך תוואי  הרכבת.


כללי:
הרכבת הקלה מוזנת ממערכת חשמל עילית שפעילה ברציפות.

למען הבטיחות של כולם - כל עבודה/פעילות באזור תוואי המסילות או בתחנות חייבת בתיאום עם חברת ההפעלה.

במקרה של תלונות/הודעות על מפגעים או תיאום עבודות/פעילות בתוואי הרכבת, יש לפנות למוקד השרות בבנין כלל או בטלפון 3686*.

בתקנה 38 (לתקנות התעבורה), אחרי תקנת משנה (א) ייקרא:
"(א1) לא ינהג אדם רכב או בעל חיים בנתיב רכבת מקומית, אלא לשם חצייתו במקום שהוסדר לשם כך בהסדר תנועה..".

לא רוכבים על אופניים על הפסים.
הרכיבה על אופניים על הפסים אסורה על פי חוק, היא מסוכנת מאד לרוכבים ומסוכנת לרכבת ולנוסעים בה.
רכבו הרחק ממסילת הרכבת!
פסי הרכבת הם נתיב הנסיעה של הרכבת בלבד. נהג הרכבת אינו מצפה שתרכבו על מסילת הרכבת, ולכן אם תרכבו שם הסיכוי שלכם להיפגע גבוה. חשוב לרכוב רחוק ככל שניתן ממסילת הרכבת ולשמור על ערנות לנעשה סביבכם.
כל חוקי התנועה חלים גם על רוכבי אופניים! 
חובה עליכם להכיר היטב את כללי התנועה החלים גם עליכם הרוכבים, ולנהוג על-פיהם: ציות לרמזורים ולתמרורים, איתות, מתן זכות קדימה להולכי רגל.
היכן הכי בטוח לחצות?
חצו רק במעבר חצייה ורק באור ירוק.
כיצד לחצות בטוח את פסי הרכבת?  
רדו מהאופניים והובילו אותם לצדכם.
לפני החצייה - הסתכלו היטב לכל הצדדים. הרכבת הקלה שקטה ולכן לא מיד שומעים אותה מתקרבת. לכן, חשוב להסתכל היטב לצדדים ולוודא שהרכבת לא מתקרבת. רק אם הנתיבים פנויים – חוצים.
רואים רכבת מתקרבת – לא חוצים!
מרחק העצירה של הרכבת ארוך יותר משל כלי רכב אחרים, משקלה כ-90 טון ועוצמת פגיעתה קשה.
נמנעים מהיסח דעת ברכיבה!
אין לשוחח בטלפון נייד או לשמוע מוזיקה בעת רכיבה על אופניים.

.פרטים נוספים בנושא בטיחות ברכבת  הקלה ובסביבתה ניתן למצוא באתר