כרטיס הרב קו

מיקום עמדות

 מיקום  שעות פעילות
 בנין כלל רחוב יפו 97  09:00-17:00
יום ו' 9:00-13:00